Trang chủ   >>   Lớp 12   >>   Vật Lý
SGK Vật lí 12

SGK Vật lí 12

ISBN: 9786040141811

Tác giả: Lương Duyên Bình, Vũ Quang, Nguyễn Thượng Chung, Tô Giang, Trần Chí Minh, Ngô Quốc Quýnh

Nhà xuất bản: NXB Giáo Dục Việt Nam

Bài 1: Dao động điều hòa

BT: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Giải bài 9 trang 9 SGK Vật lý 12

Cho phương trình của dao động điều hòa \(\small x = - 5cos(4 \pi \ t)\)(cm). Biên độ và pha ban đầu của dao động là bao nhiêu?

A. \(\small 5 cm; 0  rad\).                                      

B. \(\small 5 cm; 4 \pi \ rad\).

C. \(\small 5 cm; (4 \pi \ t) rad.\)                             

D. \(\small 5 cm; \pi \ rad\)

Mai Hoa
5 0
1

Áp dụng các công thức lượng giác : \(- cos\alpha = cos(\alpha + \pi )\)

2

Viết lại phương trình về dạng \(x = Acos(\omega t + \varphi)\)

Ta có: \(x = - 5cos(4\pi t) = 5cos(4\pi t + \pi )cm\)

Trong đó:

  • A là biên độ dao động (cm)
  • ω là tần số góc (rad/s)
  • φ là pha ban đầu (rad)
3

So sánh với phương trình tổng quát:

Biên độ của dao động A=5 (cm)

Pha ban đầu φ=π (rad) 

Kết luận

Chọn đáp án D

Đánh giá
Báo sai phạm

Bạn có phương pháp giải hay hơn?

Nếu thấy hay, hay ủng hộ ngay!