Trang chủ   >>   Lớp 11   >>   Ngữ Văn

Giải bài tập SGK/SBT Ngữ Văn 11

Câu hỏi cần bạn trả lời!

Tính thời gian ô tô đi từ A đến B?

3 giờ trước 0 trả lời

Một xe ô tô dự định đi từ A đến B trong 2 giờ. Nhưng do thời tiết xấu nên ô tô đã phải giảm vận tốc 10% so với vận tốc dự kiến và số giờ phải đi đã tăng lên 30 phút để đi tới C vượt quá B là 26 km. Tí ...

Tính tỉ số phần trăm của hai số 37 và 42

3 giờ trước 0 trả lời

a)Tính tỉ số phần trăm của hai số 37 và 42

b)Một tổ sản xuất làm được 1200 sản phẩm , trong đó anh Ba làm được 126 sản phẩm . Hỏi anh Ba làm được bao nhiêu phần trăm số sản phẩm của tổ ?.

Tính số gạo mỗi bao?

3 giờ trước 0 trả lời

Có 2 bao gạo bao một có nhiều hơn bao2 12 kg biết 2/3 số gạo bao1 nhiều hơn 2/4 số gạo bao2 2 kg tính số gạo mỗi bao

Khám phá câu hỏi mới!

Tính thời gian ô tô đi từ A đến B?

3 giờ trước 0 trả lời

Một xe ô tô dự định đi từ A đến B trong 2 giờ. Nhưng do thời tiết xấu nên ô tô đã phải giảm vận tốc 10% so với vận tốc dự kiến và số giờ phải đi đã tăng lên 30 phút để đi tới C vượt quá B là 26 km. Tí ...

Tính tỉ số phần trăm của hai số 37 và 42

3 giờ trước 0 trả lời

a)Tính tỉ số phần trăm của hai số 37 và 42

b)Một tổ sản xuất làm được 1200 sản phẩm , trong đó anh Ba làm được 126 sản phẩm . Hỏi anh Ba làm được bao nhiêu phần trăm số sản phẩm của tổ ?.

Tính số gạo mỗi bao?

3 giờ trước 0 trả lời

Có 2 bao gạo bao một có nhiều hơn bao2 12 kg biết 2/3 số gạo bao1 nhiều hơn 2/4 số gạo bao2 2 kg tính số gạo mỗi bao